Privacybeleid

Zchoon Nederland BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zchoon® handelt vanuit Zchoon Nederland B.V. Alle privacy gerelateerde zaken worden intern verzorgd door Zchoon®.

Contactgegevens
Zchoon Nederland BV
Schokkerlaan 22
1503 JP Zaandam
www.zchoon.nl
info@zchoon.nl
+31642057171

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en woonplaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BTW nummer en KvK gegevens
 • Gegevens over interesses en voorkeuren
 • Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver je daarvoor toestemming hebt gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.

Ook verwerken wij bepaalde niet-identificeerbare informatie over onze bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP-adres) om te kijken hoe je onze website gebruikt. Zo wordt gekeken welke onderdelen van onze website gelezen worden en vanaf welke apparaten dit gebeurt. Ook gebruiken we deze gegevens om onze website veiliger te maken en onze diensten te verbeteren. We kunnen je niet identificeren op basis van deze gegevens, maar met deze informatie kunnen we onze website beter aanpassen op de wensen van onze bezoekers.

 Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij gebruiken jouw sociale mediapagina(s) en/of profiel(en) niet om jou te monitoren of om databases samen te voegen.

Doel van deze verwerking van persoonsgegevens

Wij leggen gegevens vast:

 • Zodat je een account kunt maken op onze website.
 • Om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen.
 • Om service te kunnen verlenen bij het gebruik van onze website: www.greengypsyspices.com.
 • Het versturen van e-mails naar aanleiding van je bestelling of interesse.
 • Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen.
 • Om statistische gegevens te verzamelen (anoniem). 

Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

Wij gebruiken technische informatie om onze website en dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. Ook kunnen wij je (anonieme) gegevens gebruiken voor onze statistieken, zoals uit bijvoorbeeld Google Analytics. Mochten wij deze gegevens verstrekken aan derden, zullen deze volledig anoniem zijn en niet naar jou te herleiden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Het delen van je persoonsgegevens

Zchoon zal je persoonsgegevens niet openbaar maken of delen met derden, tenzij het noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening naar jou toe en de optimalisatie daarvan (zoals, maar niet beperkt tot het verwerken van bestellingen en betalingen en database management). Als het noodzakelijk is dat we jouw persoonsgegevens delen met derden, is deze derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In alle overige gevallen zal Zchoon nooit persoonsgegevens verkopen of doorgeven aan anderen.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies

De website van Zchoon maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op de gebruiker zijn/haar hardware (bijvoorbeeld je computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

 1. Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, jouw persoonlijke pagina te kunnen laden en eventueel je inloggegevens op te slaan en om het gebruik van greengypsyspices.com te vergemakkelijken en te optimaliseren.

 1. Social media cookies:

Informatie op de website kan worden gedeeld via social media, zoals bijvoorbeeld Pinterest. De social media buttons op deze website functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Wanneer je op één van de social media button te klikt, word je doorgeleid naar de site van deze partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen zelf. Wij hebben geen invloed op deze informatie. Ook kan deze informatie regelmatig wijzigen, buiten onze invloed om.

iii. Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. De gegevens die we hiermee verzamelen zijn niet terug te leiden naar jou, maar gaan over algemene data, zoals waar onze doelgroep zich bevindt en welke pagina’s op onze website gelezen worden. De informatie die wij hieruit halen gebruiken wij om onze diensten te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zchoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van jou hebben in een bestand naar jou, of naar de organisatie die jij hebt aangegeven, te verzenden.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevens die wij verwerken, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zchoon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om zo je eigen privacy te beschermen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Dit kan uiterlijk 4 weken duren.

Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zchoon.nl

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Als je weet dat er sprake is van een (mogelijk) datalek vragen we je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Wij zullen dan de maatregelen nemen om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Wij zijn wettelijk verplicht om een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, te melden wij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens hierbij betrokken zijn.

Privacy Statement van derden

Op onze website staan een aantal links aan naar andere websites. Zchoon is niet verantwoordelijk voor de omgang met data door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Wijziging van dit Privacy Statement

Zchoon kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd op de website van Zchoon te vinden.

Heb je nog vragen of heb je op- of aanmerkingen? Stuur ons dan een mail via info@zchoon.nl of laat het weten via de klantenservice 06-42057171.