Ecolabel Interieur Reiniger (concentraat)

€ 6,95

Ecolabel Interieur Reiniger (concentraat)

Ecolabel Interieurreiniger is een middel dat zeer universeel inzetbaar is op alle waterbestendige oppervlakken. Ecolabel Interieurreiniger kan zowel voor natte- als sprayreiniging ingezet worden. Speciale additieven zorgen voor een effectieve reiniging van kunststoffen, metalen, gelakt hout en linoleum. Ecolabel Interieurreiniger droogt streeploos op.

PH waarde is 8.


GEBRUIKSAANWIJZING:

Aanbevolen dosering is 1,0 % (50 ml in 5 liter water), bij lichte vervuiling kan 0,2% voldoende zijn (10 ml in 5 liter water). Een juiste dosering bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. De lege verpakking kan bij het plastic afval.

 

WAARSCHUWING:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven  spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

 

Consumentenmarkt:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.