Ecolabel Ontvetter/Allesreiniger (concentraat)

€ 9,95

Ecolabel Ontvetter/Allesreiniger (concentraat)

EcolabelOntvetter / Allesreiniger is een zeer geconcentreerd reinigingsmiddel voor gebruik in de food- en non-food industrie. Ecolabel Ontvetter / Allesreiniger wordt bij uitstek ingezet voor het reinigen van vloeren, wanden en machines. Tevens wordt Ecolabel Ontvetter / Allesreiniger ingezet als effectief middel in de visindustrie, slachterijen en zware sanitair- en interieurreiniging. Door de sterk schuimende werking is Ecolabel Ontvetter / Allesreiniger geschikt voor het gebruik in hogedruk- en schuimreinigingsapparatuur. Door het sterk ontvettende karakter wordt zware vervuiling in korte tijd opgelost.

PH waarde is 11.

 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Aanbevolen dosering is 1,0 % (50 ml in 5 liter water), bij lichte vervuiling kan 0,2 % voldoende zijn (10 ml in 5 liter water). Voor gebruik in een hogedrukreiniger dient u de machine in te stellen op een verbruik van 0,1 tot 1% van het waterverbruik. Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. De lege verpakking kan bij het plastic afval.

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

Consumentenmarkt:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Bevat: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, amfotere oppervlakteactieve stoffen<5%. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.