Ecolabel Sanitair Ontkalker (toilet)

€ 6,95
Artikelnummer: ECO-SANONT750

Ecolabel Sanitair Ontkalker (toilet)

Ecolabel Sanitairontkalker is een reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van kalkafzettingen zodat de helft van de arbeidstijd bespaard wordt. Door de verdikte samenstelling worden werkzame stoffen, vooral op staande oppervlakken maximaal benut om kalk af te breken.

Ecolabel Sanitairontkalker is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc. ECO Sanitairontkalker is o.a. gebaseerd op melkzuur.

PH waarde is 1,5.

GEBRUIKSAANWIJZING:

ECO Sanitairontkalker onverdund aanbrengen, daarna de losgeweekte resten verwijderen met een borstel, schuurspons of schuurpad (sanitair) en grondig naspoelen met schoon water. Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met ECO Sanitairontkalker. Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op metalen zoals RVS, aluminium e.d. Het product is niet bestemd voor grootschalige schoonmaak. De lege verpakking kan bij het plastic afval.

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Bevat Lauryl alcohol, ethoxylated (3 EO), sulphated, mono-isopropanolamine salt, L-(+)-lactic acid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

 

Consumentenmarkt: 

Bevat Lauryl alcohol, ethoxylated (3 EO), sulphated, mono-isopropanolamine salt; l-(+)-Lactic acid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bevat: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, parfums. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.