Ecolabel Sanitairreiniger (Concentraat)

€ 6,95

Ecolabel Sanitairreiniger (concentraat)

Ecolabel Sanitairreiniger is geschikt voor de dagelijkse reiniging van het gehele toilet inclusief wasruimte, wanden en vloeren. Ecolabel Sanitairreiniger reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur. Ecolabel Sanitairreiniger kan zonder schade worden toegepast op elk waterbestendig oppervlak. Ecolabel Sanitairreiniger verwijdert huidvet, aanslag, kalk- en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos.Ecolabel Sanitairreiniger is een veilig en mild zuur reinigingsmiddel.

PH waarde is 3.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Aanbevolen dosering is 1,0 % (50 ml in 5 liter water), bij lichte vervuiling kan 0,2 % voldoende zijn (10 ml in 5 liter water). TIP: Gebruik in de toiletpot of urinoir een beetje van de gebruiksoplossing en reinig daarna licht schrobbend met een toiletborstel. Overige vervuilde oppervlakken kunnen met de sanitairspons worden gereinigd. Nadrogen met een schone sanitairdoek. Vloeren kunnen worden gereinigd door middel van moppen. Een juiste dosering bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. De lege verpakking kan bij het plastic afval.

 

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bevat Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

 

Consumentenmarkt: 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen